Kurumsal
Hizmetlerimiz
Lokasyonlar
Referanslar

Akreditasyon ve Yetkiler

TSE GLOBAL(ICAS)’in, T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğde öngörülen şartlara sahip bulunduğu görülmüş ve 09.02.2016 tarihinde “B Tipi Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmiştir.

ISO 17020 kapsamında alınan akreditasyon neticesinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerekli 11.02.2019 tarihinde “A Tipi Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmiştir.

TSE GLOBAL(ICAS)’in Uluslararası akredite Muayene ve Gözetim Kuruluşu statüsü kazanması amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre altyapı ve teknik donanımını oluşturması için çalışmalara başlanmış ve ilgili denetimlerin neticesinde TSE GLOBAL(ICAS), TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) tarafından, 09.11.2017 tarihinde, A Tipi Muayene Kuruluşu olarak aşağıdaki kapsamlarda atanmıştır:

  • Elektriksel Ölçümler ve Değerlendirme
  • Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi
  • Yükleme, Boşaltma ve Liman gözetimleri

TSE GLOBAL(ICAS)’in ISO 55001:2014 Varlık Yönetimi Sistemi Standardı kapsamında Uluslararası akredite Sistem Belgelendirme Kuruluşu statüsü kazanması amacıyla, ISO/IEC 17021:2015-1 standardına göre altyapı ve teknik donanımını oluşturması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ocak 2019’da UAF denetçileri ile gerçekleşen denetimler neticesinde TSE GLOBAL(ICAS), Amerikan Akreditasyon Kurumu (UAF) tarafından, 22.03.2019 tarihinde akredite edilmiştir. Böylece, TSE GLOBAL Türkiye merkezli olarak ISO 55001 Varlık Yönetimi Sistemi’nde akredite ilk ve tek kuruluş olmuştur.

19 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği ile deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik kapsamında deniz gözetim hizmeti verecek işletmeler Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden deniz gözetim işletme yetki belgesi almak zorundadır. TSE GLOBAL(ICAS), Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden 16.10.2017 tarihinde aldığı bu yetki belgesi 16.10.2022 tarihine kadar geçerlidir. Kazanılmış haklar bağlamında Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce düzenlenen deniz gözetim işletme yetki belgeleri ve tehlikeli madde gözetim hizmeti uygunluk belgeleri, belge üzerinde belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korumaktadır.

Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının helal akreditasyon başvurularını, uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde işleme alıp değerlendiren HAK’ın tüm denetimlerden başarıyla geçen TSE GLOBAL, TSE’nin ardından ikinci Helal Akreditasyon Belgesini alan kuruluş olmuştur.

Dökümanlar
Dökümanlar
KURUMSAL HİZMET PRENSİPLERİ VE ÜST YÖNETİMİN BEYANI

Ana Sayfa
İletişime Geçin
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.
© 2024, Turkey. Tüm Hakları Saklıdır

Sitelerimizi, hizmetlerimizi veya araçlarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda, biz veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız size daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli bir deneyim sunmaya yardımcı olmak ve pazarlama amacıyla bilgi depolamak için çerezleri kullanabiliriz