Kurumsal
Hizmetlerimiz
Lokasyonlar
Referanslar
Remote working

Elektriksel Ölçümler

Elektriksel Ölçümlerle Güvenliği Sağlayın: Topraklama, Paratoner ve Katodik Koruma Muayeneleri

Günümüzün dinamik iş ortamında, tesislerin ve endüstriyel alanların güvenliğini sağlamak önemli bir önceliktir. Elektriksel ölçümler, bu alanlarda en yüksek güvenlik standartlarını elde etmek ve sürdürmek için hayati bir rol oynar. TSE Global olarak topraklama ölçümü, paratoner muayenesi ve katodik koruma muayenesi gibi hizmetler sunarak işletmelerinizi güvende tutmanıza yardımcı oluyoruz.

Topraklama Ölçümü

Topraklama, ev, işyeri gibi elektrik tesislerinde kullanılan cihazların gerilim altında olmayan bölümlerinde herhangi bir elektrik kaçağı olması durumunda insan hayatını ve cihazları riske atmamak adına gerilim altında olmayan bölümlerin bir iletken ile toprağa bağlanmasıdır.

Topraklama ölçüm faaliyeti kapsamında Yetkili Servisler, İkmal İstasyonları, Fabrika gibi tesislerde topraklama tesisatı direnç değerleri ölçülür ve kaçak akım rölesi testleri yapılır.

Topraklama raporları “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ve/veya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri, Belediyeler ve Özel Amaçlar için talep edilmektedir.

Muayene faaliyeti “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Paratoner Muayenesi

Olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. Yüksek miktarda elektrik akımına maruz kalan ikmal istasyonları, yüksek binalar, sanayi tesisleri, minareler, trafo tesisleri, stadyumlar, köprüler, havaalanları gibi tesislerde yıldırımdan kaynaklanan elektrik boşalmasının yol açtığı akım paratoner tesisatındaki iletken üzerinden toprağa verilir. Paratoner muayene faaliyeti TS EN 62305-1, TS EN 62305-3 standartları kapsamında paratoner tesisatı topraklama direnç değerleri ölçülerek, paratoner tesisatı etkinliği değerlendirilerek raporlanır.

Yıldırımdan korunma sistemi bulunan tüm yapılarda periyodik muayene işlemi yaptırılmalıdır. Muayene işlemi yalnızca A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından yapılabilir. Periyodik muayeneler her yıl en az 1 kez yaptırılmalıdır.

Katodik Koruma Muayenesi

Metaller su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu özellikle su ve toprak altında bulunan metal boru ve tanklar için büyük bir risktir. Metal korozyonunu engellemek amacıyla korunacak metale dışarıdan daha aktif bir metal temas ettirilerek, dışarıdan akım verilerek veya galvanik pil bağlanarak korunur. Katodik Koruma faaliyeti kapsamında İkmal İstasyonlarında LPG tanklarının katodik koruma sisteminin çalışması TS 5141 EN 12954 standartları çerçevesinde test edilerek raporlanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, ilgili diğer yönetmeliklerde ve standartlarda başka bir süre öngörülmemiş olsada, yılda en az 1 (bir) kez katodik koruma muayene ve ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir.


Ana Sayfa
İletişime Geçin
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.
© 2024, Turkey. Tüm Hakları Saklıdır

Sitelerimizi, hizmetlerimizi veya araçlarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda, biz veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız size daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli bir deneyim sunmaya yardımcı olmak ve pazarlama amacıyla bilgi depolamak için çerezleri kullanabiliriz